ข้อมูลงาน

ขณะที่แฟชั่นเครื่องแต่งกายก้าวหน้า และความต้องการเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอไม่เคยหยุดนิ่ง ผู้ผลิตย่อมต้องการเสาะหาช่องทางใหม่ในการเสริมประสิทธิภาพเพื่อเติบโตในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว…

อ่านต่อ

Activities

Invitation Flyer

Newsletter #2

Newsletter #1

Line GFT

GMS 2017

BITEC

ติดต่อเรา

คุณอาภาภรณ์ จินต์โชติกุล
P: 0 2686 7230

คุณเพียงพิศ มากนวล
P: 0 2686 7329

คุณดวงรัตน์ อุดมสมพร
P: 0 2686 7299

E: gft@reedtradex.co.th

Event Partner

Media Supporter

A member of Reed Exhibitions the world's leading events organizer.
Copyright © Reed Tradex Company Limited. All rights reserved
Top